Εδάφους Μηχανήματα

YAO παρέχει επαγγελματική επεξεργασία και κατασκευή εξατομικευμένων μερών για καλούπια, μέρη καλουπιού και εξαρτήματα καλουπιού για κατασκευαστή ιατρικών και οπτικών ηλεκτρονικών αξεσουάρ.

Εδάφους Μηχανήματα

  • Τριβείς μηχανές
  • Μηχανή Εσωτερικού Τροχισμού
  • Μηχανή Τροχισμού Χτυπήματος
  • Μηχανή επιφανειακού τριβέα
  • Μηχανή ατέρμονου τριβέα
  • Μηχανή κυλινδρικού τριβέα
  • Μηχανή NC κυλινδρικού τριβέα
  • Πανελλαδική μηχανή τριβής EWAG

Εξοπλισμός

Μηχανή Τροχισμού Χτυπήματος
Μηχανή Τροχισμού Χτυπήματος
Μηχανή Εσωτερικού Τροχισμού
Μηχανή Εσωτερικού Τροχισμού
Μηχανή Χτυπήματος
Μηχανή Χτυπήματος
Μηχανή επιφανειακού τριβέα
Μηχανή επιφανειακού τριβέα
Μηχανή κυλινδρικού τριβέα
Μηχανή κυλινδρικού τριβέα
Μηχανή NC κυλινδρικού τριβέα
Μηχανή NC κυλινδρικού τριβέα
Μηχανή ατέρμονου τριβέα
Μηχανή ατέρμονου τριβέα