Οπτικά Ηλεκτρονικά & Αξεσουάρ Aero

Πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στο σχεδιασμό και την παραγωγή καλούπιασμα Optical Electronics & Aero Αξεσουάρ εξαρτήματα με ένα υπόβαθρο βασίζεται σε καλούπια εκτύπωσης, πλαστικά καλούπια, καλούπια ημιαγωγών και εξαρτήματα ακριβείας χάλυβα βολφραμίου.

Οπτικά Ηλεκτρονικά & Αξεσουάρ Aero - . Οπτικά Ηλεκτρονικά & Αξεσουάρ Aero

YAO παρέχει επαγγελματική επεξεργασία και την κατασκευή των εξαρτημάτων ακριβείας κατά παραγγελία του jig, φωτιστικά, καλούπια LED, θύρες πύλη και πυρήνες για φωτοηλεκτρικά καλούπια, κλπ.

Show list view
Show grid view
Οπτική Ηλεκτρονική Εισαγωγή κοιλότητας
Οπτική Ηλεκτρονική Εισαγωγή κοιλότητας

Οπτικά Ηλεκτρονικά & Αξεσουάρ Aero, Οπτική Ηλεκτρονική Εισαγωγή Cavity

More Details
Εξαρτήματα οπτοηλεκτρονικής
Εξαρτήματα οπτοηλεκτρονικής

Οπτικά Ηλεκτρονικά & Αξεσουάρ Aero, Οπτικοηλεκτρονικά Εξαρτήματα Μήτρου

More Details
Εξαρτήματα οπτοηλεκτρονικής
Εξαρτήματα οπτοηλεκτρονικής

Οπτικά Ηλεκτρονικά & Αξεσουάρ Aero, Οπτικοηλεκτρονικά Εξαρτήματα Μήτρου

More Details
Οπτική ηλεκτρονική υποδοχή κοιλότητας
Οπτική ηλεκτρονική υποδοχή κοιλότητας

Οπτικά Ηλεκτρονικά & Aero Αξεσουάρ, Οπτική Ηλεκτρονική Bushing κοιλότητα

More Details
Οπτική κοιλότητα
Οπτική κοιλότητα

Οπτικά Ηλεκτρονικά & Aero Αξεσουάρ, Οπτική κοιλότητα κοιλότητα

More Details
Οπτική Ηλεκτρονική Εισαγωγή κοιλότητας
Οπτική Ηλεκτρονική Εισαγωγή κοιλότητας

Οπτικά Ηλεκτρονικά & Αξεσουάρ Aero, Οπτική Ηλεκτρονική Εισαγωγή Cavity

More Details
Οπτική ηλεκτρονική ορθογώνια κοιλότητα
Οπτική ηλεκτρονική ορθογώνια κοιλότητα

Οπτική Ηλεκτρονική & Αξεσουάρ Aero, Ηλεκτρονική Οπτική ορθογώνια κοιλότητα

More Details
Οπτική ηλεκτρονική υποδοχή κοιλότητας
Οπτική ηλεκτρονική υποδοχή κοιλότητας

Οπτικά Ηλεκτρονικά & Aero Αξεσουάρ, Οπτική Ηλεκτρονική Bushing κοιλότητα

More Details
Οπτική ηλεκτρονική ορθογώνια κοιλότητα
Οπτική ηλεκτρονική ορθογώνια κοιλότητα

Οπτική Ηλεκτρονική & Αξεσουάρ Aero, Ηλεκτρονική Οπτική ορθογώνια κοιλότητα

More Details
Οπτική ηλεκτρονική υποδοχή κοιλότητας
Οπτική ηλεκτρονική υποδοχή κοιλότητας

Οπτικά Ηλεκτρονικά & Aero Αξεσουάρ, Οπτική Ηλεκτρονική Bushing κοιλότητα

More Details
Εξαρτήματα οπτοηλεκτρονικής
Εξαρτήματα οπτοηλεκτρονικής

Οπτικά Ηλεκτρονικά & Αξεσουάρ Aero, Οπτικοηλεκτρονικά Εξαρτήματα Μήτρου

More Details
Δακτύλιο οπτοηλεκτρονικής
Δακτύλιο οπτοηλεκτρονικής

Οπτικά Ηλεκτρονικά & Αξεσουάρ Aero, Δακτύλιοι Οπτικοηλεκτρονικής

More Details
Οπτικές ακίδες πυρήνα
Οπτικές ακίδες πυρήνα

Οπτικά Ηλεκτρονικά & Aero Αξεσουάρ, Οπτική Core Pins

More Details
Οπτικές ακίδες πυρήνα
Οπτικές ακίδες πυρήνα

Οπτικά Ηλεκτρονικά & Aero Αξεσουάρ, Οπτική Core Pins

More Details